Výzva pro předkládání projektů: Návrat k normálu není možný

Výzva pro předkládání projektů: Návrat k normálu není možný

Date

Galerie Artwall vypisuje soutěž na umělecký projekt, který bude v období srpen - září 2020 vystaven v galerii Artwall – v prostorách rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze.

Výzva se zaměřuje na téma ekologické krize a nese název Návrat k normálu není možný!

Pandemie koronaviru přinesla zásadní změny v organizaci naší společnosti. Často slyšíme výzvy, abychom se brzy vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. Řešení problémů spjatých s pandemií by nás nemělo odvádět od řešení klimatické krize – největší výzvy, které lidstvo čelí. Přestože se znečišťování životního prostředí během pandemie mírně omezilo, dál pokračuje těžba fosilních paliv a množství činností s extrémně negativními dopady na klima. Zatímco se občanské protesty přesunuly do virtuálního prostoru, vláda a fosilní průmysl připravují plány, jak se vyhnout ekologickým závazkům a z nich vyplývajícím omezením a vytěžit ze vzniklé situace co nejvíce kapitálu na úkor lidí a životního prostředí.

Krize způsobená pandemií přinesla možnost zpomalit a znovu promyslet vztah člověka a prostředí, ve kterém žije. Pokud se chce lidstvo vyhnout klimatické katastrofě, není možný návrat k normálu – tedy neudržitelnému růstu a s ním spojenému vykořisťování přírodních zdrojů. Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je třeba využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí.

Výzva galerie Artwall je zaměřena na umělecké projekty, které se zabývají zmíněnými otázkami. Projekty přihlášené do výzvy budou posouzeny porotou. Vítězný projekt získá finanční ohodnocení ve výši 8 000,- a bude vystaven v prostorách galerie Artwall. Je možné ocenit i více návrhů.

Termín

Návrhy spolu se stručným popisem projektu zasílejte na adresu: info @ artwallgallery.cz ve formátu jpg nebo pdf, a to do 21. 6. 2020.

Komise

Komise zodpovědná za finální výběr projektů sestává z kurátorek Zuzany Štefkové a Lenky Kukurové (galerie Artwall), teoretičky umění Anny Remešové (Artalk), umělkyně a aktivistky Mariky Volfové (Limity jsme my), kurátorky Denisy Václavové (galerie ProLuka) a umělkyně Petry Skořepové (Artbiom.cz).

Technické parametry projektu

Podklady by měly mít podobu pěti na výšku orientovaných vizuálů poskytujících dostatečnou informaci o povaze zamýšleného projektu. Vybrané návrhy budou realizovány ve formě velkoplošných tisků na fólii velikosti od 330 x 210 cm do 400 x 210 cm (přesné rozměry jednotlivých rámů upřesníme na požádání).

Realizaci a instalaci výstavy finančně a organizačně zajišťuje tým galerie Artwall.

 

foto (detail): Petr Zewlakk Vrabec

 

Leaflet
vyzva