Andy Singer: KarikAUTury

Artworks
Exhibition date
-

Andy Singer - KarikAUTury

Na panelech pražské galerie Artwall, která se nachází u rušné silnice na vltavském nábřeží, jsou kresby města zahlceného auty. Výstava amerického kreslíře a komiksového umělce Andyho Singera upozorňuje na neudržitelnost současného způsobu mobility. V kontextu současné debaty o klimatické krizi a omezování emisí CO2 je zřejmé, že mobilita založená na individuální automobilové dopravě, které jsou dnešní města přizpůsobena, se musí nevyhnutelně změnit.

Andy Singer se tématu přebujelého automobilismu a propagaci cyklistiky věnuje ve svých dílech již více než třicet let. Jeho politické karikatury upozorňují na problémy americké společnosti, kde jsou negativní důsledky automobilové dopravy ještě viditelnější než v Evropě. Zobrazuje paradoxy automobilismu v městském prostředí, ale také řešení, která spočívají v podpoře cyklistiky a veřejné dopravy.

Kresba přerostlé lidské kostry, po které jezdí auta, je varováním před chmurnou budoucností lidstva. Autor sám k tomu dodává: „Pokud lidé radikálně nesníží počet ujetých kilometrů, spálí sebe i planetu.“

Od 70. let 20. století je automobil převažujícím dopravním prostředkem v osobní přepravě. V současnosti je vlastnictví auta považováno za samozřejmost, pro některé dokonce za nutnost. Automobil je také často vnímán jako symbol statusu. Tato situace s sebou přinesla znečištění ovzduší a hluk. Infrastruktura silnic změnila zásadním způsobem podobu měst i krajiny. Vědecký výzkum jednoznačně ukazuje, že pro řešení klimatické krize je nutné radikálně snížit emise CO2, na nichž se významně podílí doprava. V současné době je téměř 30 % všech emisí oxidu uhličitého v EU způsobeno dopravou osob a zboží, přičemž osobní automobily se na celkových emisích z dopravy podílejí až 60 %.

Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková k výstavě říkají: „Komiksové kresby, které jsou vtipné a naléhavé zároveň, představují velmi účinný nástroj komunikace s veřejností. Andy Singer dokáže složité téma zprostředkovat jednoduchou formou a probudit tak lidi z nečinnosti."

"V Praze se sice situace v mnoha ohledech zlepšuje. Stále ale převládá nepodložená představa, že auta nelze výrazněji omezovat a že zahlcení města kolonami se nezbavíme jinak než výstavbou dalších městských dálnic, což je pro Prahu naprosto ničivý protimluv. Singerovy obrázky nám tak rozhodně mají co říct i více než dvě dekády po svém vzniku," dodává Vratislav Filler, odborník na cyklodopravu ze spolku AutoMat.

Vernisáž výstavy proběhne 16. 11. 2021 v 18:00 v Bike Jesus, ostrov Štvanice, Praha 7. Součástí vernisáže bude moderovaná diskuse na téma Cyklistika a aktivismus v souvislostech.
Hosté: Milan Mikuláštík (umělec, kurátor), Vratislav Filler (ze spolku AutoMat) a Lucie Rýzlerová (Holky na kole). V Bike Kitchen Praha na Štvanici bude zároveň pro zájemce otevřena cyklodílna. Vernisáž se uskuteční ve spolupráci se spolkem AutoMat. Záštitu nad výstavou převzala radní Hlavního města Prahy Hana Třeštíková.

O autorovi:
Andy Singer je bytost mimozemského původu. Na jeho planetě se všichni pohybují na kole nebo pěšky. V 60. letech minulého století přišel na Zemi, aby lidi varoval, že musí přestat jezdit autem. Zatím se zdá, že jeho varování nikdo nedbá. Andy komunikuje pomocí e-mailu a kreseb. Jeho další díla si můžete prohlédnout na adrese http://www.andysinger.com/. V českém překladu mu vyšla kniha KarikAUTury.

Kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7.
Mediálními partnery projektu jsou Artmap, Radio 1, GoOut.

 

Fotografie výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy