Home

Date

Jaap Scheeren: Katastrofa

Invitation

Diskuze Umění a klimatická krize

V čase klimatické krize vzniká stále více uměleckých a dokumentárních projektů, které se tímto tématem zabývají. V rámci diskuze se budeme zabývat různými polohami zpracování tohoto tématu:
Jaap Scheeren je holandský fotograf a umělec, jehož série fotografií poukazuje na zranitelnost pobřežních oblastí Holandska ohrožených zvyšující se mořskou hladinou.
Petr Zewlakk Vrabec je český fotograf věnující se dokumentování klimatických protestů a přímých akcí.
Petra Skořepová je sochařka a zakladatelka platformy ARTBIOM artbiom.cz mapující a zpřístupňující umění s enviromentální tématikou.
Darina Alster je performerka a multimediální umělkyně. Spolu s Kačou Olivovou vede ateliér na AVU.

V průběhu diskuze budeme hovořit o tom, jaké jsou různé tvůrčí postupy v oblasti umění reagujícího na klimatickou krizi, k jakému publiku se autorky a autoři obracejí a jaké jsou možnosti umění v boji s klimatickou krizí.

Akce je spojená s finisáží výstavy Petra Zewlakka Vrabce s prohlídkou jeho fotografií z klimatických akcií a s vernisáží výstavy Jaapa Scheerena v galerii Artwall.