Artworks
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Exhibition date
-

Adéla Součková - Z čeho vznikají myšlenky?

Adéla Součková otevírá prostřednictvím své výstavy odvěké téma vztahu lidské subjektivity, identity a tělesnosti. Klade otázky připomínající filozofické tázání, zenový kóan nebo naivní dotaz dítěte – „Z čeho vznikají myšlenky?“ a „Věříš ve vlastní pravdu?“ – a vybízí nás, abychom odpovědi hledali tam, kde myšlenky vznikají, tedy uvnitř našich těl. Těla pro ni nejsou pasivní věci, jak se nám snaží vsugerovat karteziánské pojetí myslícího subjektu. Nejsou ani neutrální tabulou rasou a nelze si je představit vně systémů kulturně podmíněných interpretací. Myšlenky se rodí v těle, stejně jako víra ve vlastní pravdu. Tato pravda, nebo jinými slovy lidské přesvědčení o vlastní hodnotě a smyslu, totiž vychází z identity, která zase souvisí s tím do jakého těla, rodiny, třídy, etnika, kultury atd. jsme se narodili.

Tělo v tomto pojetí není jednoduše dané, neměnné a předkulturní. Ještě před příchodem na svět je naše fyzické tělo poznamenáno konceptem těla. Chápeme tělo skrze kulturu a kultura je zase určována povahou našich těl. Proces „konceptualizace“ či „konstrukce“ těl tedy nemůžeme vysvětlit vztahem biologické „základny“ a sociální „nadstavby“. Produkující už zahrnuje produkované a vice versa. Paradoxní prolínání těl a kultury můžeme přirovnat k modelu Möbiovy pásky, jehož struktura překonává dualismus pojmů „nahoře a dole“, „rub a líc“, uvnitř a vně.