c2c Kruh kurátorů a kritiků

c2c Kruh kurátorů a kritiků

c2c - kruh kurátorů a kritiků z.s. (c2c) je organizace zaměřená na propagaci výtvarného umění a reflexi jeho role a významu ve společnosti. Byla založena v roce 2006 a pořádá přednášky, diskuze a výstavy. Cílem činnosti spolku je podporovat aktivity v oblasti současné vizuální kultury. Vytváříme platformy a kurátorské rámce, kde se setkávají vizuální umělci a široké publikum. Zaměřujeme se na překrývající se oblasti umění a politiky. Hlavní činností c2c je provozování Artwall Gallery ve veřejném prostoru v Praze.

Image

Projects

Výstava Stop násilí na ženách

Výstava o násilí na ženách se zaměřuje na reflexi závažného společenského problému a pokouší se ho nasvítit z jiného úhlu pohledu než je obvyklá forma dokumentu. Tento projekt je remakem výstavy, která proběhla koncem minulého roku v Bratislavě v podzemí Staré tržnice a zařazuje se také do série výstav současného umění, které pro ženskou kampaň Amnesty International připravili umělkyně jako Barbara Kruger v Glasgow nebo mezi jinými Tracey Emin, Martha Rosler a Guerrilla Girls v Londýně.

Výstava Office Art

OFFICE ART je výstava tematizující a manipulující prostředí a téma kanceláře. Projekt vychází z konkrétních podmínek Galerie c2c, která sídlí v prostorách bývalých kanceláří. Zároveň reaguje na podněty z kancelářského prostředí a přivlastňuje si realitu kanceláře, ať už se jedná o nábytek, technické vybavení či samotné struktury kancelářské práce charakterizované převážně banalitou a jednotvárností.