c2c Kruh kurátorů a kritiků

c2c Kruh kurátorů a kritiků

c2c - kruh kurátorů a kritiků z.s. (c2c) je organizace zaměřená na propagaci výtvarného umění a reflexi jeho role a významu ve společnosti. Byla založena v roce 2006 a pořádá přednášky, diskuze a výstavy. Cílem činnosti spolku je podporovat aktivity v oblasti současné vizuální kultury. Vytváříme platformy a kurátorské rámce, kde se setkávají vizuální umělci a široké publikum. Zaměřujeme se na překrývající se oblasti umění a politiky. Hlavní činností c2c je provozování Artwall Gallery ve veřejném prostoru v Praze.

Image

Projekty