Czechpoint

Czechpoint

15. 11. - 2. 12. 2006, Galerie c2c, Praha

Výstava CZECH POINT je průřezem českého a slovenského, ale i mezinárodního mladého umění zabývajícího se politickými tématy. Název Czech Point vychází z anglického pojmu check point - kontrolní stanoviště - který se v českém povědomí spojuje především s politicky ožehavými hraničními přechody, ať už jde o bývalé rozdělení východního a Západního Berlína nebo současné hranice mezi územím Izraele a Západním břehem. CZECH POINT má po dobu svého konání aktivizovat potenciál českých i zahraničních umělců, jejichž práce se dotýká politických témat. Praha se tak stane v přeneseném slova smyslu místem akcentované politické angažovanosti a "kontrolním stanovištěm" nabízejícím setkání různorodých politických názorů a komentářů.

Cílem výstavy je představit nastupující generaci umělců v konfrontaci s již zavedenými uměleckými osobnostmi a zmapovat výběr politických témat, která jsou pro ně důležitá. Výběr umělců a jejich přístup ke zpracování politické tématiky je záměrně různorodý, stejně jako zastoupená média sahající od malby, fotografie a objektu, k videu, animaci a konceptu.