Keine Wunderkammer

Keine Wunderkammer

8. 6. - 1. 7. 2006, Galerie c2c, Praha

Koncepcia výstavy Keine Wunderkammer odkazuje k zberateľskému princípu múzea: na výstave sú zhromaždené diela od srbských, českých, slovenských, poľských autorov a autoriek, ktorí si zvolili priestor múzea či galérie ako scénu pre umelecký akt. Samotné diela sú zároveň oknami do priestorov iných európskych galérií: Palais de Tokyio v Paríži, Gemäldegalerie Alte Meister Dráždany, Slovenská národná galéria Bratislava, Galerija Doma Omladine Belehrad, Národní galerie v Praze

Výstava Keine Wunderkammer – v preklade „Žiadny kabinet zázrakov“ (v terminológii nemeckej kunsthistórie označovaný ako Wunderkammer) naráža na typ stredoeurópskej a východoeuróskej galérie súkromného charakteru, založenej na netrhových princípoch. Prvotným cieľom tohto typu galérie – akou je aj C2C, nie je predaj umeleckých diel, ale podpora vystavovaniu diel, umeleckých projektov s progresívnymi ideami a v nemalej miere aj výmena kultúrno-spločenských kontaktov. Takýto typ súkromnej galérie, dotovanej z verejných grantov je v štáte jedinou zárukou tvorby a vystavovania súčasného umenia. Tento typ galérií nachádzajúcich sa najmä na území postkomunistických štátov je dnes fenoménom dôležitým pri objavovaní a tvorbe súčasného umenia práve v postkomunistických krajinách, pritom opis existencie tohto fenoménu sa nenachádza v žiadnej knihe zaoberajúcej sa muzeológiou.

Vystavující umelci a umělkyně: Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Grzegorz Sztwiertnia, Milan Tittel, Mirjana Boba Stojadinović, Žolt Kovač, Ondřej Brody, Kristofer Pateau, Dominik Lang, Pode Bal

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Spolukurátorka: Zuzana Štefková
 

Pictures