Matky a otcové: Co bychom byli bez dětí

Matky a otcové - Co bychom byli bez dětí

11. 9. - 30. 9. 2007, La Fabrika, Praha

Výstava je výslednicí našeho sebeanalytického a socio-analytického průzkumu, kdy jsme se zabývali možnou existencí hypotetických šťastnějších variant našich životů. V seriálu Červený trpaslík /Red Dwarf/ se v určitých dílech rozvíjí myšlenka, že každé naše rozhodnutí zakládá alternativní vesmír, ve kterém se realizuje zamítnutá varianta reality. V návalu povinností a stresu, který s sebou nese život mezi rodinou, ziskovou činností a uměním, máme tendenci nabývat podvědomě přesvědčení o nespravedlivosti a nezaslouženosti svého současného stavu. Zdá se nám, že to v čem žijeme, jsme si zcela jistě nemohli sami dobrovolně vybrat. A tak bezděčně začínáme předpokládat existenci mnoha alternativních možností, založených na našich lepších rozhodnutích, mnohem lepších než jsou ta stávající. Ve svých výzkumech jsme se snažili existenci těchto hypotetických lepších světů doložit nebo vyvrátit. Výstava „Co bychom byli bez dětí“ je sochařskou vizualizací jedné složky problému.

Skupinu Matky a Otcové tvoří: Lenka Klodová, Lucie Krejčová, Martin Péč, Marek Rejent

Založeno 2001. Působnost celorepubliková s geografickým průsečíkem v Praze.

Fungujeme ve svých rodinách jako matky a otcové, žijeme již mnoho let s praktickou zkušeností dospělých lidí, kteří bez zaváhání reagují na oslovení MATKO!, OTČE!, častěji tati, mami, před pár lety dokonce také maminko, tatínku. Naše rodičovství zaujímá v průměru asi tak třetinu života člena skupiny. Zásobárna zážitků je nepřeberná, potenciální materiál se v našich hlavách ukládá každý den a to, co ihned nezapomeneme, se nebojíme použít.

Pictures