Nesmírný prostor

Nesmírný prostor

11. 11. - 28. 11. 2006, Galerie c2c, Galerie ETC, Praha

Projekt The Enormous Space inspirovala stejnojmenná povídka J.G. Ballarda z roku 1989, jejíž hlavní postava, mentálně nestabilní Gerald Ballantyne, podstupuje nezvratný, ale vše objasňující experiment, redukující společnost na prostor jeho domu. Na pražské výstavě se podílejí tvůrci z Německa, Velké Británie a České republiky, jejichž díla se vztahují k tématu Ballardovy povídky. Výstava probíhá zároveň v galeriích C2C a ETC. V C2C se představí deset umělců, pracujících s nejrůznějšími médii, včetně textu, performance, soch, fotografie a videa. V ETC je prezentována minimální instalace, viditelná pouze zvenčí. Na závěr (28. října) zde proběhne performance a živé hudební vystoupení. The Enormous Space představuje zastřešující termín pro výstavy, projekce a diskuse, vedené umělci Fionou James a Edem Clivem. Iniciátoři projektu využívají sebe-organizujícího principu. Nepojímají kurátorství jako rozšíření umělecké tvorby, ale pokoušejí se volně konfrontovat různá díla, a vytvořit tak platformu pro nejrůznější události otevřené dialogu a výměně.

Vystavující umělci a umělkyně: Darina Alster, Craig Andrews, Vasil Artamanov, Heather Bass, Ed Clive, Michael Heym, Fiona James, Dominik Lang, Tomáš Svoboda a Laurence Taylor

Kurátoři: Fiona James a Ed Clive