Rovnost příležitostí

Rovnost příležitostí

14. 11. - 30. 11. 2007, Galerie c2c, Praha

Projekt Equal Opportunities představuje několik výstav v jedné. Jádro tvoří původní koncept Ivany Moncoľové, prezentující díla slovenských a srbských umělců reagujících na problematiku rovných příležitostí. Tento výběr byl v rámci pražské reprízy doplněn o několik umělců, kterých se právo na rovné příležitosti týká o něco naléhavěji než většiny české populace, ať už kvůli jejich původu, sexuální orientaci nebo barvě pleti. Zároveň jsou na výstavě zastoupeni i autoři, kteří by se možná za umělce neprohlásili, nicméně jejich sociální či zdravotní handicap funguje jako „pozvánka“ do společnosti „profesionálních umělců“.

Smysl výstavy je tedy v zásadě dvojí: za prvé upozornit na témata a problémy, které souvisejí s diskriminací na základě rasy, rodu, zdravotního postižení, věku atd. a za druhé zohlednit pravidla rovných příležitostí i v samotném výběru umělců a dát tak příležitost autorům, kterých se znevýhodnění osobně týká. Jedním ze záměrů této smíšené koncepce je i poukázat na propustné hranice mezi umělcem, který se diskriminací zabývá, a talentovaným amatérem, který diskriminaci zažívá.

Vystavující umělci a umělkyně: Radovan Čerevka, Pavlína Fichta Čierna, Jiří David, Ladislava Gažiová, Jaroslav Kyša, Radim Labuda, Karel Lampa, Kryštof Marschal, Milica Milićević / Milan Bosnić, Ilona Németh, Erik Sikora, Lucia Tkáčová / Anetta Mona Chisa

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Spolukurátorka: Zuzana Štefková