Bio Power

Bio Power

4. 10. - 21. 10. 2007, La Fabrika, Praha

Jak už samotný titul, vypůjčený z filosofických úvah Michela Foucaulta, napovídá, ústředním tématem výstavy je vztah těla a moci. Foucaultovský termín však neodkazuje k moci restriktivní, zjevně dominující, suverénně uplatňované shora či z libovolného konkrétního ohniska. „Moc je všude; to neznamená, že vše obklopuje, nýbrž to, že odevšad vychází,“ konstatuje Foucault v prvním díle Dějin sexuality. Zde také najdeme definici „biomoci“, jakožto „exploze rozmanitých a početných technik, které mají zajistit podrobení těla a kontrolu populace.“ „Biomoc“ je tedy imanentní, jakoby rozpuštěná v lidské společnosti. Funguje na základě disciplinování a kontroly společenského těla prostřednictvím systémů administrativní a ekonomické kontroly, široké škály institucí (škola, armáda, nemocnice, nápravná zařízení atd.) a diskurzů (právo, náboženství, sociologie, medicína, sexuologie, psychiatrie, demografie a další).

Výstava BIO-POWER odráží některá témata vycházející přímo z Foucaultových Dějin sexuality, ať už se jedná o hysterizaci ženského těla (Anna Baumgart), nebo mapování slastí, které se vymykají heterosexuálnímu pojetí sexu (Jana Štěpánová). Tělo je zobrazeno jako objekt fetišistické touhy (Géza Szöllősi), mediálních strategií (Anny Baumgart) a medicínského diskurzu (Likáš Haruštiak). Výstava dokumentuje komodifikaci lidských i zvířecích těl (Viktor Frešo, Lukáš Haruštiak, Ondřej Brody), předvádí tělo v rámci jeho fyziologických limitů (Antal Lakner), v souvislostech sexismu (Viktor Frešo), rasismu (Tamara Moyzes), politiky (Eva Filová), náboženské morálky (Kamil Kuskowski), či stravovacích návyků (Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová). Podstatná je i reflexe vztahů moci a těla v kontextu zobrazení a vizuálního umění vůbec (Anna Molska).

Vystavující umělci a umělkyně: Ondřej Brody /CZ/, Anna Baumgart /PL/, Eva Filová /SK/, Viktor Frešo /SK/, Lukáš Haruštiak /SK/, Kamil Kuskowski /PL/, Antal Lakner /HU/, Anna Molska /PL/, Anetta Mona Chişa /SK, RO/ a Lucia Tkáčová /SK/, Tamara Moyzes /SK/, Jana Štěpánová /CZ/, Géza Szöllősi /HU/

Kurátorka: Zuzana Štefková