Videobus

Videobus

21. 4. - 30. 4. 2006, autobusy Student Agency

Galerie c2c v Praze a Galerie HIT v Bratislavě ve spolupráci se společností Student Agency pořádají akci VIDEOBUS, neboli týden současného videa na autobusových linkách Praha-Bratislava a Praha-Košice (a zpět) v rámci Multiplace - mezinárodního festivalu kultury nových médií, který proběhne 21. - 30. dubna 2006 především na různých místech Slovenské a České Republiky, ale také v Rakousku, Velké Británii, USA a Egyptě.

Multiplace a jeho 5. ročník je připravovaný skupinou navzájem nezávislých organizátorů věnujících se různým podobám současné kultury. V rámci Multiplace se setkává umění, věda a výzkum, politická a sociální témata s moderními technologiemi. Výstupy festivalu překračují hranice mezi jednotlivými médii a uměleckými druhy, a pracují často na bázi interaktivity, ať už se jedná o výstavy, prezentace, přednášky, koncerty nebo workshopy.

Multiplace však není klasickým festivalem, připomíná spíš množinu bodů v časoprostoru spojených do virtuální sítě. Letošní společný projekt galerie HIT z Bratislavy a galerie c2c z Prahy přímo reaguje na základní rys festivalu, jímž je právě fenomén virtuálního propojení a zesíťování světa. Výstavní projekt prezentuje současné video mimo galerijní prostor – na palubě autobusů Student Agency jezdících mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Košicemi.

Pictures
Downloads