Marcel Mališ: Lebensraum

Artworks
Exhibition date
-

Marcel Mališ - Lebensraum

Výstava slovenského umělce Marcela Mališe vychází ze série maleb, v nichž autor kriticky, ale zároveň s dávkou ironie, nahlíží na současnost. Díla zobrazují lidské hlavy zabalené do nedýchatelné atmosféry plastových tašek s potiskem různých firem. Znepokojivé výjevy odkazují k násilí a omezení svobody, ale také na zahlcenost výrobky a odpadem v konzumní společnosti.

Na obrazech jsou zobrazeny loga řetězců supermarketů nebo časopisu Economist, ale jednotlivé značky jsou spíše zástupnými symboly. Cyklus problematizuje iluzi svobody v podmínkách konzumní kapitalistické společnosti, v níž je zdůrazňována svoboda individuální volby. Individualita jedince je však popřena a člověk je redukován na spotřebitele a manipulován reklamou. Zdánlivě svobodná volba je ve skutečnosti jen výběrem mezi stejnými výrobky jiné značky bez skutečné alternativy.

Série fotorealistických maleb komentuje nadvládu korporací i jejich praktiky vedoucí k ničení životního prostředí. Význam série přibližuje autor takto: „Díla jsou odrazem společnosti, v níž převládá psychotická spotřeba dezorientované masy konzumentů (zboží, informací, zábavy) svedených „nekonečnou“ nabídkou produkce, až se spotřebitelé sami stanou „produkty“ v předsmrtné fázi existence. Všeho je tak strašně moc, až se nedá dýchat...“

Kromě děl, která se zaměřují na kritiku konzumní společnosti, se zde objevuje i politický odkaz. Na jedné z tašek je nápis v ruštině a motiv matrjošky. V kontextu ruské války proti Ukrajině je toto dílo jasným odsouzením ruské agrese. Výjevy hlav zabalených v taškách autor původně odvodil z fotografií týraných vězňů v kuklách, které unikly během války v Iráku z americké věznice Guantanámo.

Výstava vychází ze širšího cyklu Lebensraum, na kterém autor pracuje už přes patnáct let. Název výstavy odkazuje k historii a zločinům fašismu. Historické přemostění k současnosti je varováním před dehumanizaci lidí a omezováním jejich svobody.

O umělci:

Marcel Mališ je slovenský umělec pracující se širokou škálou médií. Vytváří fotorealistické obrazy, ale pracuje i s abstrakcí nebo s odkazy k socialistickému realismu. Tvoří také objekty a instalace. Absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (ateliér prof. Daniela Fischera). V roce 2013 získal uměleckou cenu ESSL Art Award CEE. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Slovenské národní galerie, Galerie města Bratislavy, Meulensteen Art Collection v Nizozemí a dalších. https://www.marcelmalis.com/

Kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

Reprodukci díla Economist zveřejňujeme se souhlasem Galerie města Bratislavy, v jejímž majetku se malba nachází.

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Mediálními partnery projektu jsou Artmap, Radio 1, GoOut. Spolupořadatelem vernisáže je Nadace a Centrum pro současné umění. 

Foto výstavy na Artwall: Martin Micka, Lujza Stopková

Fotografie výstavy