Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?

Artworks
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
Exhibition date
-

Adéla Součková - Z čeho vznikají myšlenky?

Adéla Součková otevírá prostřednictvím své výstavy odvěké téma vztahu lidské subjektivity, identity a tělesnosti. Klade otázky připomínající filozofické tázání, zenový kóan nebo naivní dotaz dítěte – „Z čeho vznikají myšlenky?“ a „Věříš ve vlastní pravdu?“ – a vybízí nás, abychom odpovědi hledali tam, kde myšlenky vznikají, tedy uvnitř našich těl. Těla pro ni nejsou pasivní věci, jak se nám snaží vsugerovat karteziánské pojetí myslícího subjektu. Nejsou ani neutrální tabulou rasou a nelze si je představit vně systémů kulturně podmíněných interpretací. Myšlenky se rodí v těle, stejně jako víra ve vlastní pravdu. Tato pravda, nebo jinými slovy lidské přesvědčení o vlastní hodnotě a smyslu, totiž vychází z identity, která zase souvisí s tím do jakého těla, rodiny, třídy, etnika, kultury atd. jsme se narodili.

Tělo v tomto pojetí není jednoduše dané, neměnné a předkulturní. Ještě před příchodem na svět je naše fyzické tělo poznamenáno konceptem těla. Chápeme tělo skrze kulturu a kultura je zase určována povahou našich těl. Proces „konceptualizace“ či „konstrukce“ těl tedy nemůžeme vysvětlit vztahem biologické „základny“ a sociální „nadstavby“. Produkující už zahrnuje produkované a vice versa. Paradoxní prolínání těl a kultury můžeme přirovnat k modelu Möbiovy pásky, jehož struktura překonává dualismus pojmů „nahoře a dole“, „rub a líc“, uvnitř a vně.
 
Autorka ve svých úvahách nepřímo naznačuje i problematické důsledky odtržení těla a mysli. Zdůrazňuje, že právě instrumentalizace těl a přírody, tak typická pro naši západní civilizaci, nás žene ke stále zběsilejšímu vykořisťování lidských i přírodních zdrojů. Právě kvůli tomuto pojetí, v němž jsou tělo a příroda střídavě nahlíženy jako objekt, který je třeba prozkoumat a ovládnout, či jako nástroj, který musí být optimalizován, aby se zvýšila jeho produktivita generující zisk, se nyní ocitáme na pokraji globální katastrofy.
 
 
O autorce:
Adéla Součková ve své tvorbě často propojuje různá média (malbu, kresbu, performanci) a vytváří mnohovrstevnaté celky vztahující se k tématům lidské existence a vztahům mezi přírodou a kulturou. V současnosti je nominovaná na cenu Jindřicha Chalupeckého.
 

Kurátorka: Zuzana Štefková
 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Společností Jindřicha Chalupeckého.

Foto výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy