Jana Štěpánová: Neposkvrněné početí

Artworks
Exhibition date
-

Jana Štěpánová - Neposkvrněné početí

Výstava problematizuje předpoklad, že by homosexuální páry v České republice neměly vychovávat děti. Současný zákon o registrovaném partnerství sice zakazuje gayům a lesbám děti adoptovat, nicméně jeho formulce nepočítá s tím, že někteří a některé z nich už děti mají, nebo je přivedou na svět, ať už přirozenou cestou či za pomoci umělého oplodnění. Zkušenost matek, které Štěpánová fotí, zároveň dokládá, že děti, o které jde podle zákona v prvé řadě, nemají s touto podobou rodiny – na rozdíl od některých dospělých – problém.

„Myslíte si, že je nepřirozené, proti přírodě, nebo dokonce nemožné, aby dvě ženy počaly dítě? Tak to žijete
v minulém století. Dnes mají lesbické ženy širokou škálu možností, stačí se jen rozhodnout pro tu nejvhodnější,“ říká k tomu Jana Štěpánová. „Česká společnost se ráda prezentuje jako velmi tolerantní vůči gayům a lesbám, ale tato tolerance končí u otázky výchovy dětí. Zároveň v České republice množství dětí marně čeká na adopci v dětských domovech,“ dodává jedna z kurátorek galerie Artwall, Lenka Kukurová.

Jana Šěpánová se svým projektem zároveň dotýká oblasti manipulace lidského genetického kódu, které
v současné době nabývá na stále větší aktuálnosti. „Lesbické rodičovské páry si otce svých budoucích potomků často vybírají utilitárně a dárce volí na základě jeho fyzických a psychických kvalit. Mají možnost své děti „designovat“ podle vlastního přání a naplňují tak vize o budoucí geno-centrické společnosti, které bude dominovat tzv. „gen-rich“ třída disponující prostředky na genetické šlechtění dokonalých potomků," uvádí další z kurátorek Markéta Dolejšová.

V projektu Neposkvrněné početí navazuje Štěpánová na svou dřívější práci, fotografickou sérii zabývající se
podobami rodiny nazvanou
Rodinná mapa: Věrni zůstaneme (vytvořenou ve spolupráci s Gabrielou Kontra).
Oba fotografické cykly zdůrazňují možnost alternativy k tzv. nukleární rodině“. Jak konstatuje Zuzana Štefková, spolukurátorka výstavy
Neposkvrněné početí: Koncept rodiny je proměnlivý a každá společnost jej chápe jinak. To, co odlišuje dobrou rodinu od špatné, není počet maminek nebo tatínků, ale funkčnost vztahu mezi těmi, kdo rodinu tvoří. Zákony ČR by měly tento fakt respektovat a nevytvářet umělé překážky těm, kdo o děti stojí.“

O umělkyni: Jana Štěpánová (1969) vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem. Je provozovatelkou grafického studia RedGreenBlue, spoluzakladatelkou Unie grafického designu a festivalu lesbické kultury Apriles. Věnuje se tématům genderových rolí, sexuálních menšin a nenormativních vztahů ve společnosti. Žije a pracuje v Praze.

Kurátoři/ky: Markéta Dolejšová, Lenka Kukurová, Petr Motyčka, Zuzana Štefková

 

Rozhovor s umělkyní: http://www.femag.cz/kultura-a-media/kdyz-chces-zmenu-neco-pro-to-udelej/