Nová věčnost: Nebe vysoko nad námi je naše

Artworks
Exhibition date
-

Nová věčnost - Nebe vysoko nad námi je naše

Proč v Praze tolik domů zbytečně chátrá, když přitom tisíce lidí nemají kde bydlet nebo se tísní v ubytovnách? Za jakých okolností by měl mít stát možnost nemovitost vyvlastnit? Co v praxi znamená formulace „vlastnictví zavazuje“, uvedená v Listině základních práv a svobod? I na tyto otázky hledá odpověď výstava Nebe vysoko nad námi je naše!, symbolicky ilustrující vývoj squattingu v Praze od devadesátých let po dnešek.

Vznik a vyklizení autonomního sociálního centra Klinika v Jeseniově ulici v Praze vyvolal vlnu zájmu veřejnosti a protestů proti jeho zrušení. Tento případ opětovně poukázal na nekoncepční řešení problému opuštěných budov v České republice a represivní přístup vůči jejich alternativnímu využití. Výstava umělecké skupiny Nová věčnost (Pavel Karous, Helena Sequens, Adam Stanko) se zaměřuje na několik konkrétních kauz.

Výstava připomíná sedm klíčových nemovitostí, které pro autory ze skupiny Nová věčnost představují milníky lokálního squatterského hnutí. Mezi nimi najdeme dnes už legendární squaty Ladronku nebo Miladu, ale i jednodenní zábory (Albertov, Pohořelec, Washingtonova ulice) a současné stále žhavé kauzy (Autonomní sociální centrum Klinika, squat Cibulka). V průvodních textech umělci nabízejí i informace o vlastnických poměrech týkajících se jednotlivých budov, případně o spekulaci majitelů s nimi.

Hesla, která výjevy doprovázejí, částečně vycházejí z původních squatterských sloganů užívaných v souvislosti s jednotlivými případy a zároveň tématizují příznačné aspekty daných kauz. Formální stránku obrazů inspirovaly mimo jiné ručně malované vietnamské protiválečné plakáty 60. a 70. let minulého století. K tomuto inspiračnímu zdroji odkazuje také název výstavy převzatý z plakátu malířky Phan Thông z roku 1967.

Projekt si klade za cíl upozornit na celou škálu témat spojených se squattingem, který je sice v českých poměrech spíše okrajovým jevem, ale přitom se dotýká řady etických problémů, ležících v samých základech současné společnosti. Umělci ze skupiny Nová věčnost formulují své stanovisko následovně: „Jde nám o zpochybnění nedotknutelnosti soukromého vlastnictví jako nejvyššího (a možná jediného) morálního předpisu dnešní společnosti. Odmítáme protežovaní vlastnického práva, které je v praxi nejsilnějším a nejrozsáhlejším právem, nad ostatními lidskými právy a svobodami (například právem na bydlení).“

Podle kurátorky galerie Artwall Zuzany Štefkové „má squatterské hnutí v naší společnosti svůj význam. Jeho aktivity poukazují na alternativní způsoby správy nemovitostí, budují povědomí komunity a ve výsledku mohou probudit obyvatele měst z letargie a lhostejnosti vůči chátrajícím památkám i potřebným lidem kolem nás.“ „Výstava skupiny Nová věčnost má za cíl zdůraznit skutečnost, že alternativní kulturní centra jsou pro každé město přínosem a měl by jim být poskytnut prostor,“ doplňuje kurátorka Lenka Kukurová.

Kurátorky: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

 

Video o výstavě: https://artycok.tv/28176/nova-vecnost-nebe-vysoko-nad-nami-je-nasenew-eternity-sky-high-heads

Fotografie výstavy