Ján Triaška: Live Long and Prosper

Artworks
Exhibition date
-

Ján Triaška - Live Long and Prosper

Výstava Jána Triašky Live Long and Prosper zobrazuje gesta rukou vyjadřující různé ideologické, ale i obecně lidské postoje a přístupy. Znázorňuje symboly, které jsou fenomény dnešní doby. Na každém z výstavních panelů se vždy překrývají dvě kresby s protikladným významem: nenávistné gesto s gestem schválení, křesťanství a budhismus, nacistický pozdrav se symbolem palce nahoru. Námětem výstavy je podle slov autora „pnutí mezi jednotlivými skupinami ve společnosti“.

Ján Triaška vychází z klasického uměleckého námětu, ze studie ruky. Kromě lidských rukou, které jsou kreslené realisticky, se v dílech objevují i ​​odkazy k popkultuře (ruka Mickeyho Mouse) a k náboženským zobrazením (ruka Buddhy). Jemná tušová kresba je konfrontována s výraznou černou linií. Vizuálním kontrastem je zdůrazněn i kontrast obsahový. Nevinná gesta se překrývají s gesty extremistickými, vulgárními a násilnými. Název výstavy je odvozen od tzv. vulkánského pozdravu, pocházejícího z tradice judaismu a znamenajícího požehnání. V Triaškovom díle je tento symbol konfrontován s gestem známým i z našeho kulturního prostředí: se symbolem vztyčeného prostředníku.

Gesta mohou být na jedné straně výrazem snahy o komunikaci, na druhé však i vymezením se vůči okolí, mohou vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas. Gesta však odkazují také k náboženství, ideologii, či kulturní příslušnosti. Na všech těchto rovinách dochází v současném světě k vyhrocení konfliktů, pro něž je příznačná neochota porozumět si. „Výstava Jána Triašky se vyjadřuje k aktuálnímu problému naší doby: k fenoménu rozdělené společnosti, v níž jednotlivé skupiny nejsou schopny nebo ochotny spolu komunikovat,“ konstatují kurátorky výstavy Lenka Kukurová a Zuzana Štefková. V umění je naopak snaha o komunikaci velmi důležitá.

Ján Triaška se ve svých dílech často věnuje společenským a politickým tématům. Svůj postoj komentuje následovně: „Budování otevřené společnosti s hodnotami založenými na poznání a toleranci by mělo být v současnosti samozřejmostí. Současné umění má v daném procesu důležitou roli, otevírá obzory, provokuje a ptá se. Myslím, že jedním z úkolů současného umění je i dotýkání se sféry politicko-společenské reality, v níž žijeme. Občanské angažování prostřednictvím výtvarného umění má výrazové prostředky, kterými dokáže nejen formulovat otázky, ale také prezentovat názory autorů a dokonce i agitovat ve společnosti.“

O autorovi:

Ján Triaška (* 1977 Nový Sad, Srbsko) studoval v letech 1996 - 1999 malbu na Akademii umění v Novém Sadu. V roce 2003 absolvoval magisterské studium na Katedře malby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde v roce 2007 obhájil doktorát a v roce 2017 se habilitoval. Působí jako vedoucí Katedry malby na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Žije a pracuje v Bratislavě.

Kurátorky výstavy: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

 

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy.

Partnerem výstavy je Slovenský institut Praha.

Mediálními partnery projektu jsou Artmap, Radio 1, GoOut, JlbJlt.

Rozhovor s autorem: https://vltava.rozhlas.cz/nacisticky-pozdrav-v-kontrastu-s-palcem-nahor…

 

Foto výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy