Jeremy Hutchison: Erratum

Artworks
Exhibition date
-

Jeremy Hutchison - Erratum

Projekt londýnského umělce představuje fotografie vadných a nefunkčních předmětů každodenní spotřeby: dýmka bez dutiny na tabák, struhadlo bez ostnů, dámská bota s extra podpatkem trčícím proti noze nebo sluneční brýle, které si nelze nasadit na nos. Samotné objekty mohou vyhlížet jako "pouhá" vtipná hra s designem, smysl konceptu ale spočívá v příběhu jejich vzniku. Umělec si je objednal od dodavatelů spotřebního zboží z velkovýrobních továren v Číně, Indii, Pákistánu nebo Turecku s tím, že po dělnících požadoval, aby konkrétní produkt vyrobili s libovolnou vadou. Volba a provedení této vady přitom byla záměrně ponechána na samotných dělnících.

Projekt ERRATUM® zkoumá podmínky produkce a spotřeby v globalizovaném světě, v němž drtivá většina
věcí, které užívají spotřebitelé „prvního světa“, pochází z dílen a montoven v zemích na druhé straně planety. Je pokusem o zviditelnění podmínek masové tovární produkce; do tohoto zautomatizovaného anonymního
procesu se přitom snaží vnést možnost individuální volby a tvůrčí přístup
.

„Subverze je klíčová pro mou uměleckou práci,“ konstatuje Hutchison, „stejně jako marketing.“ ERRATUM® lze tedy vnímat jako sociálně kritický projekt, poukazující na odlidštěný proces současné masové tovární produkce, jehož jednotlivé fáze bývají obvykle konečnému spotřebiteli skryty. Výstupem projektu jsou přitom designové sběratelské kousky, butik s luxusními, leč nefunkčními objekty. Autor k projektu dále poznamenává: „Fascinuje mě myšlenka záměrné lidské chyby, narušující zautomatizovaný proces globální masové produkce. Chtěl jsem vidět, co může taková chyba vnést do její extrémně efektivní a na výkon orientované logiky.

Paralelně s výstavou fotografií na venkovní výstavní zdi Artwall proběhne v Národní technické knihovně (NTK) doprovodná prezentace designových objektů ze série ERRATUM®.
 

Kurátoři: Markéta Dolejšová, Lenka Kukurová, Petr Motyčka, Zuzana Štefková

Video z výstavy v angličtině: https://artycok.tv/en/24833/erratum

Fotografie výstavy