Kolektiv Jako doma: Superhrdinky bez domova

Artworks
Exhibition date
-

Kolektiv Jako doma - Superhrdinky bez domova

Ženy bez domova jsou neviditelnými superhrdinkami dnešní doby. Často jsou nahlíženy pouze skrze to, co jim chybí – bydlení. Jsou to ale ženy, které mají svůj životní příběh, často až neuvěřitelné zkušenosti, sny, touhy a dovednosti. Samotné žití a přežití bezdomovectví vyžaduje notnou dávku zvláštních schopností.

„V létě 2014 proběhla akce Superhrdinky bez domova, kde ženy bez domova prezentovaly své dovednosti a měly z toho velkou radost. Později při různých workshopech – i ve spolupráci s komiksovou kreslířkou Toy_box – ztvárňovaly a vyjádřily posilující identitu superhrdinky – ženy bez domova. V jejich zvláštních schopnostech se často odrážejí jejich skutečné schopnosti, ale také to, co další ženy jako ony potřebují a čeho si váží – bezpečí, podporu, radu, sílu, radost, kamarádství,“ popisuje Lenka Vrbová, jedna z členek týmu, zrod konceptu Superhrdinky bez domova. „Ženy na ulici jsou většinou na všechno samy. I ten první krok musí udělat samy. Čelí mnoha nástrahám – chlapi, úřady, policajti, běžní lidé třeba v tramvaji,“ vysvětluje Eva, jedna z autorek kreseb, proč jsou podle ní ženy bez domova superhrdinky.

„Tento projekt je pro nás v lecčem přelomový,“ konstatuje Zuzana Štefková, jedna z kurátorek galerie Artwall. „Dává hlas lidem z ulice a opouští tak představu umění jako elitářského jazyka dostupného jen vyvoleným.“ 

O Jako doma

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike si klade za cíl změnu společenského vnímání bezdomovectví, upozorňuje na jeho genderový rozměr a poskytuje podporu ženám bez domova. Ačkoli jsou ženy více než muži ohroženy chudobou a tedy i ztrátou domova, je ženské bezdomovectví prozatím jen málo viditelný a tematizovaný fenomén. Kuchařky bez domova je projekt, v rámci kterého ženy bez domova vaří a prodávají zdravé, finančně dostupné veganské jídlo. Mají tak nejen možnost přivýdělku, ale také hrdě mění obraz bezdomovectví, vytvářejí mezi sebou podpůrné sociální vazby a samy se stávají nositelkami sociální změny. http://jakodoma.org/

Kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

 

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy.

Mediálními partnery projektu jsou Aktuálně.cz, Radio 1, Artmap a Kulturissimo.cz.