Lidija Mirković: Dialog s Karmen

Artworks
Exhibition date
-

Lidija Mirković - Dialog s Karmen

V této rozsáhlé fotografické sérii se umělkyně vymezuje vůči stereotypizaci romských žen ve snaze analyzovat klišé prostřednictvím obrazů vytvořených na základě žité romské zkušenosti. 

 

Od každodenních posměšků až po nucenou sterilizaci, od rasistických předsudků k Molotovovým koktejlům vhozeným do obytných domů, od nenávistných řečí k holocaustu, Romové v Evropě čelí mnoha formám diskriminace. Veřejný obraz evropských „cikánů“ je utvářen médii i stereotypy, které bílá většina připisuje romské menšině. V lidové představivosti jsou „cikáni“ buď démonizováni nebo romantizováni. V případě romské ženy šla tato romantizace často ruku v ruce s erotizací. Jedním z nerozšířenějších obrazů ilustrujících tuto tendenci je postava Carmen, cikánské svůdkyně s velkými zlatými náušnicemi a hlubokým výstřihem, která ztělesňuje představu vášně, nezávislosti a nespoutané sexuality.
 
Ve spolupráci s fotografem Draganem Vildovicem, se Lidija Mirković, srbská cikánská umělkyně – jak sama sebe označuje – snaží analyzovat toto klišé prostřednictvím obrazů vytvořených na základě žité romské zkušenosti. Umělkyně se na čas přestěhovala do Belville, největšího „cikánského“ slumu v Bělehradě. Místní ženy požádala, aby pózovaly s obrazem naivně namalované Carmen. Umělkyně nechala na rozhodnutí těchto žen, zda odhalí svou tvář. Většina se rozhodla, že to neudělá.
 
V této rozsáhlé fotografické sérii se umělkyně vymezuje vůči stereotypizaci romských žen ve snaze získat kontrolu nad interpretací vlastní kultury. Ženy na fotkách jsou bez výjimky chudé, ale nedoprošují se, aby je divák litoval. Své tváře se rozhodly takřka bez výjimky zakrýt obrazem, který je ztělesněním romantického cikánského kýče, ale zároveň se od tohoto obrazu distancují. Z žen přitom vyzařuje vážná důstojnost a tichý vzdor.
 
Lidija Mirković komentuje svou práci následovně: "Moji Cikáni nejsou oběti, jsou to bojovníci; trpíme, ale nejsme poražení. Přežili jsme staletí pronásledování."
 
"Série byla vytvořena v Srbsku, ale mohla být nafocena i v ghettech České republiky s českými romskými ženami", zdůrazňuje Zuzana Štefková, spolukurátorka výstavy. "Strašné životní podmínky, kterými trpí mnoho Romů, jsou bohužel přítomné v celé Evropě." Umělkyně i přes to vidí šanci pro vzájemné soužití: „Diváci by měli odhlédnout od národnostních nebo kulturních rozdílů a vidět základní rozměr lidské existence, který nás spojuje jako lidské bytosti.“

 

Projekt probíhá s finanční podporou Visegradského fondu.

rozhovor s umělkyní v češtině (39.35 min.) https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4008536

rozhovor UMA s umělkyní v angličtině: https://soundcloud.com/uma-you-make-art/artwall-gallery-dialog-s-carmen-lidija-mirkovic

foto výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy