Mandy Gehrt: Tisíc a dvě noci

Artworks
Exhibition date
-

Mandy Gehrt - Tisíc a dvě noci

Fotografie lidí za ostnatými dráty, ruiny domů, přeplněné lodě na moři. To jsou obrazy, které v souvislosti s uprchlickou krizí zaplavují média. S těmito obrazy pracuje i německá umělkyně Mandy Gehrt v projektu Tisíc a dvě noci připraveném pro galerii Artwall. V jejím díle jsou však motivy z uprchlických táborů kombinované s fotografiemi exotických a romantických orientálních výjevů. Jedná se přitom o stejné oblasti: Sýrii, Turecko, Jordánsko, Irák, Libanon a Egypt. Zatímco současný fotografický materiál sleduje zkázu syrských měst a cesty uprchlíků, historické fotografie pocházejí z výprav českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky po zemích Blízkého Východu a severní Afriky, které uskutečnili od konce 40. do začátku 60 let.

„Projekt reaguje na sílící islámofobii v České Republice a Německu. Protože je toto téma tak aktuální, považuji za důležité vyjádřit se prostřednictvím uměleckého díla a vést veřejnou diskuzi,“ zdůrazňuje autorka výstavy.

Zatímco dnes vyvolává ve značné části české veřejnosti jakákoli zmínka o muslimech směs obav a odporu, v knihách popisujících jejich putování Orientem nešetřili Zikmund a Hanzelka obdivem k hrdým a pohostinným obyvatelům, s nimiž se na svých cestách setkali. Těmto obyčejným lidem věnovali autoři i následující zamyšlení v předmluvě ke své knize Tisíc a dvě noci: „Šejchové i ministři odcházejí, věčně nezůstávají ani králové a prezident. Zůstávají však Sálimové a Lajly.“ Právě tito obyčejní lidé se však dnes dávají do pohybu a opouštějí své domovy v důsledku toho, co Mezinárodní červený kříž popsal jako nejhorší humanitární krizi od konce 2. světové války.

Kurátorka Zuzana Štefková k tomu dodává: „Projekt Mandy Gehrt není jen apelem k solidaritě s lidmi, kteří se ocitli v tísni, ale evokuje i specificky českou historickou roli v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Socialistické Československo považovalo Sýrii za strategického partnera a vyváželo do Sýrie stejně jako i do dalších arabských zemí zbraně. I ve světle těchto našich politických vazeb se dnešní odpor části české veřejnosti k přijímání uprchlíků a nezájem o osud těchto lidí jeví jako pokrytectví.“

Zikmundovi a Hanzelkovi se podařilo procestovat svět v době, kdy to bylo pro většinu lidí v tehdejším Československu nemožné. „Mandy Gehrt používá fotografie z doby, kdy mnozí občané východního bloku utíkali za hranice za lepším životem. Paradoxní je, že pro situaci současných utečenců existuje jen malé pochopení a to přesto, že mnohé vyhnala z jejich domovů válka," komentuje dílo kurátorka Lenka Kukurová.

Jako doprovodný program k výstave proběhne dne 19.9. 2015 diskuze o uprchlictví a situaci Syřanů v Čechách. Doprovodný program se uskuteční ve spolupráci s Národní galerií v Praze v rámci akce Zažít město jinak.

Kurátorky: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

 

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fond budoucnosti.

Copyright k fotografiím Zikmunda a Hanzelky vlastní Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Fotografie výstavy