Michelle Adlerová: Výchova k přirozenosti

Artworks
Exhibition date
-

Michelle Adlerová - Výchova k přirozenosti

spolupráce MICHAELA ŠKVRŇÁKOVÁ

Jak se genderové vzorce chování odrážejí v řeči těla žen a mužů? Proč sedíme tak, jak (obvykle) sedíme? Vedou nás k tomu anatomické dispozice? Potřeba vysílat odlišné signály? Výchova?

Autorka nejnovější výstavy v galerii Artwall Michelle Adlerová nabízí paradoxní odpověď: Jsme vychováváni k přirozenosti. Od dětství si zvykáme považovat určité pohyby a postoje za „ženské“, zatímco jiné vnímáme podvědomě jako přirozeně „mužské“. Vzorce chování, které se nám zdají přirozené, jsou nicméně naučené a následně upevněné neustálým opakováním.

Michelle Adlerová a Michaela Škvrňáková fotografovaly muže a ženy v pozicích, v nichž typicky sedí: ženy v pozici „uzavřené”, muži v pozici „otevřené”. Usazeni jsou na sedačce z tramvaje, stejně jako mnozí diváci projíždějící kolem galerie Artwall, patrně jediné galerie v Čechách, kterou můžete navštívit, aniž byste vystoupili z tramvaje.

Kurátorka výstavy Zuzana Štefková k tomu dodává: „Genderově podmíněné vnímání „přirozenosti“ se pochopitelně netýká jen toho, zda sedíme s nohama křížem nebo široce roztaženýma. Zdánlivě banální příklad ukazuje obecné fungování společenských mechanismů, které se hluboce vpisují do našich těl a manifestují se v celé škále volních i nevědomých projevů toho „kým jsme“.

Výstava byla vytvořena speciálně pro galerii Artwall a proběhne v rámci festivalu Prague Pride. Ten se letos snaží upozornit právě na to, že rozmanitost ve společnosti je přirozená. „Gayové, lesby, transgender osoby se do tohoto světa rodí, není to záležitost vědomé volby či módního trendu. LGBT lidé by proto neměli být pouze tolerováni jako nějaký zlozvyk. Zaslouží si stejný respekt jako lidé, kteří se narodili s heterosexuální orientací,“ uvedla ředitelka Prague Pride Kateřina Saparová.

Koncept výstavy navazuje na fotografický cyklus s názvem Tajemství veřejné řeči těla, který byl představen na výstavě Transgender Me (součást Prague Pride) a poté prezentovaný na reklamních plochách ve vozech metra v rámci projektu Artwall:Link v roce 2012.

Česká umělkyně Michelle Adlerová ve své tvorbě tematizuje různé společenské náměty, mezi nimi proměny genderové identity a podoby rodových rolí. Adlerová původně tvořila pod jménem Michal Šiml (do roku 2011) a později vystupovala jako Michelle Siml. Ve své tvorbě realizované v rámci umělecké skupiny Pode Bal se věnovala politickým tématům.

Kurátorky: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

Hlavním partnerem projektu je Prague Pride.

Foto výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy