Tomáš Třeštík - Letenští

Artworks
Exhibition date
-

Tomáš Třeštík - Letenští

Projekt Letenští se zabývá tématem bezdomovectví a místem, které lidem bez domova náleží ve veřejném prostoru města. Série sedmi fotografií vystavená na zdi Artwall představuje portréty bezdomovců, kteří dlouhou dobu obývali prostor ve stráni nad opěrnou zdí Letenských sadů. V únoru tohoto roku však byli na popud městské správy donuceni své místo opustit. 

Tomáš Třeštík za nimi do jejich provizorního příbytku původně vyrazil čistě ze zvědavosti, sám je totiž letenským rezidentem a s místními bezdomovci přichází do každodenního kontaktu – sám dodává, že jde obvykle spíš o negativí zkušenost. Během násedujících měsíců za “Letenskými” začal docházet pravidelně, zjišťoval od nich jejich životní příběhy a rozhodl se je zachytit právě v podobě série portrétních fotografií.

Velkoformátové tisky vystavené v galerii Artwall zobrazují lidské tváře, do kterých se nesmazatelně vepsal život na ulici. Obličeje zobrazených modelů a modelek fungují jako záznamové médium životních příběhů, které nelze jednoduše zakrýt make-upem. Technická dokonalost snímků může na první pohled působit reklamním dojmem, při bližším ohledání však vynikne znepokojivý kontrast mezi precizní stylizovanou formou a reálnými tvářemi, poznamenanými drsnými podmínkami, ve kterých lidé bez domova žijí. 

Projekt Tomáše Třeštíka si klade za cíl otevřít téma bezdomovectví a jeho konfliktního vztahu k veřejnému prostoru. Toto téma ilustruje právě na příkladu “Letenských”, kteří byli jakožto nevítaná vizuální součást Letenských sadů donuceni opustit svůj habitat a "odklidit se" – kam, to už jim však nikdo neřekl.

Otázka možných podob využívání veřejného prostoru lidmi bez domova bude dále rozvedena prostřednictvím diskuze, která proběhne v rámci doprovodného programu výstavy.

Vernisáž se ukuteční ve čtvrtek 17. 7. 2014 od 18:00 na Letenských schodech dole u tunelu

V 19:00 proběhne prohlídka Letenských sadů s průvodcem bez domova z projektu Pragulic (www.pragulic.cz

Občerstvení zajístí kuchařky bez domova z projektu Jako doma (www.jakodoma.org)

Kurátoři: Zuzana Štefková, Markéta Dolejšová, Lenka Kukurová a Petr Motyčka

Fotografie výstavy