Alma Lily Rayner: Co mi otec strkal do vagíny

Artworks
Exhibition date
-

Alma Lily Rayner - Co mi otec strkal do vagíny

„Je to tichá, neviditelná válka. Nic nevybuchuje. Nepochodují tu armády. Neslídí tu žádné kamery. Ať se stane cokoliv, nikdo nebude držet minutu ticha. Bitevním polem je obyčejný dům. Postel je ustlaná a růžová. Lžička, hračka a kus mýdla. Je to jen táta. Je to jen dcera. Uběhl další rok.“
Výstavu tvoří série objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Rayner. Zobrazené předměty odkazují na dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém veřejném prostoru objevuje poprvé.
Výstavu bude doprovázet cyklus diskuzí pro širokou veřejnost s názvem Proč zrovna já, který proběhne v tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2. Názvy jednotlivých diskuzí odkazují na otázky, se kterými se zneužívané ženy často setkávají. Svou formulací vyvolávají dojem, že ženy nesou vinu za to, co se jim stalo. Vzhledem k tomu, že oběťmi znásilnění jsou většinou ženy, názvy jsou formulovány v ženském rodě. Přesto je nutné zdůraznit, že problematika přenášení viny na oběti se týká všech lidí, bez ohledu na jejich genderovou identitu.

O projektu:
Ženy tvoří více než padesát procent obyvatel České republiky. Zeptejte se kterékoliv z nich a možná vám řekne něco o své zkušenosti s diskriminací, sexuálním obtěžováním, pohlavním zneužíváním a dalšími formami násilí. Možná, že pachatel byl člen rodiny, partner, přítel, učitel, kolega, nebo úplně cizí člověk (což je ten nejméně častý případ). Možná se jednalo jen o příhodu, anebo to byla dlouholetá záležitost. Pravděpodobně jste se nikdy nezeptali. Ale i kdybyste se zeptali, dotyčná žena by nejspíš stejně nic neřekla. Dobře totiž ví, že by ji to stigmatizovalo. Život ženy v naší společnosti je i tak dost komplikovaný, tak proč si to ještě dělat horší? 
A tak mlčíme jako slušní občané, kteří se do ničeho nepletou. Přesvědčujeme sami sebe, že sexuální násilí je o sexu. Tím pádem je to přece každého soukromá věc, nikoliv společenský a politický problém, jemuž se daří dobře především ve společnosti, která je patriarchální, ale odmítá si to přiznat. Celá pětina všech žen přitom zažije nějakou formu sexuálního násilí před dovršením osmnácti let. V drtivé většině případů (85%) je pachatel někdo, koho oběť zná – v šestině případů se jedná o incest. Statistická data ale není lehké sesbírat, jelikož sexuální násilí často nikdo nenahlásí. Je přesto jasné, že zneužívání není nic výjimečného, je všude kolem nás a netýká se jen žen s nízkým socioekonomickým statusem. V médiích se zneužité ženy objevují, jen když jsou senzačně zavražděny. Nedozvíte se nic o dlouhodobých psychologických a sociálních dopadech, s nimiž se potýkají. Pokud vše překonají, naučí se mlčet a do ničeho se neplést. A tak to pokračuje z jedné generace do další jako začarovaný kruh.
Cílem našeho projektu je tento bludný kruh přerušit. Jde nám o vytvoření veřejné platformy, která umožní o kultuře znásilnění otevřeně hovořit. Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a celé téma je tabuizováno. Proto je především nutné celý diskurz zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Dál je pro nás důležité bojovat proti neviditelnosti zneužívaných žen. Při plánovaných diskuzích tak vystoupí po boku ostatních odbornic a odborníků. Ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 vyšlo speciální číslo zaměřené na kulturu znásilnění.

Kurátorka: Zuzana Štefková

Více informací o umělkyni naleznete na: www.almalilyrayner.com
 

Cyklus diskuzí (tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2):

Co jsi vlastně čekala?
Život v kultuře znásilnění
8. února v 18:00
Kultura znásilnění se netýká jen sexu. Je přítomná všude kolem nás: v reklamách stejně jako v obyčejné konverzaci, při pracovním pohovoru nebo na úřadě. V rámci diskuze se pokusíme přiblížit obrysy této problematiky a zároveň nastínit možné způsoby, jak kultuře znásilnění čelit.
Moderuje: Alma Lily Rayner
Hosté: Blanka Nyklová, Lenka Vochocová, Petra Vláčelová a Apolena Rychlíková
https://www.facebook.com/events/1212529605496815/
 
Proč jsi to nenahlásila?
Sexuální násilí a instituce
28. února v 18:00
Policii či soudy vnímáme jako instituce, jejichž úkolem je pomáhat lidem, kteří zažili sexuální násilí, dosáhnout spravedlnosti. Instituce ale ve společnosti hrají i další roli – určují například, co je a co není sexuální násilí, nebo kdo se může považovat za jeho „oběť“. Diskuze se zaměří na roli těchto institucí v budování a udržování mocenských vztahů ve společnosti.
Moderuje: Silvie Lauder
Hosté: Lucia Zachariášová, Klára Kalibová, Lucie Šídová a Johanna Nejedlová
https://www.facebook.com/events/698127543694779/
 

Proč ses nebránila?
Koncept „expert by experience“ – Expertkou na základě zkušenosti
13. března v 18:00
V rámci diskuze se zaměříme na koncept „expert by experience“, označující lidi s určitou životní zkušeností a nahlédneme jejich podstatnou roli v boji za lidská práva. Rozebereme možnosti tohoto přístupu a uvedeme praktické příklady z českého a zahraničního prostředí, a to nejen v kontextu sexuálního násilí.
Moderuje: Apolena Rychlíková
Hosté: Lenka Vrbová, peer pracovnice Růžena (Jako doma), Marie Feryna, Eva Svobodová
https://www.facebook.com/events/1856775047941002/
 
Proč jsi nic neřekla?
Večer sdílení
30. března v 18:00
Diskuze bude otevřená komukoli, kdo chce sdílet svou zkušenost zahrnující různé podoby sexuálního násilí od verbálního obtěžování po znásilnění. Cílem je ukázat problém sexuálního násilí v celé jeho šíři. Pokud se chceme kultuře znásilnění postavit, je třeba začít mluvit. Chcete přijít a sdílet s námi zkušenosti? Protože bychom rády během diskuse vytvořily bezpečný prostor, kde se všichni dostanou ke slovu, rozhodly jsme se počet účastníků a účastnic omezit na 20. Proto prosíme všechny, kdo chtějí na Večer sdílení přijít, aby se nám ozvali (registrovali se) na vecersdileni@gmail.com. Rády bychom, abyste do diskuse všichni přispěli – třeba i jen jednou větou. Zároveň žádáme všechny novináře a novinářky, aby respektovali, že Večer sdílení nebude otevřený médiím.
Moderují: Alma Lily Rayner a Jitka Kolářová
https://www.facebook.com/events/244429429327111/

Celoroční činnost galerie Artwall je podpořena z grantu Magistrátu hlavního města Prahy.
Spoluorganizátorem projektu jsou tranzit.cz a display.
Partnery projektu jsou:
Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV ČR, Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm
Mediálními partnery projektu jsou: A2, Radio 1, Artmap a Goout.
 
V případě, že hledáte odbornou pomoc, neváhejte se obrátit na Dětské krizové centrum.
Centrum pracuje s nejzávažnějšími případy sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dětí. Je ojedinělým zařízením specializujícím se na děti sexuálně zneužívané. Kromě ambulantních služeb provozuje také NON STOP Linku důvěry.
Více na www.dkc.cz nebo www.ditekrize.cz

Interview Apoleny Rychlíkové s Almou Lily Rayner: http://politicalcritique.org/video/2017/vagina-rape-culture-art/
 
Články z tematického čísla časopisu A2 č.3/2017 věnovaného kultuře znásilňení:

Blanka Nyklová: Znásilnění jako politikum
http://www.advojka.cz/archiv/2017/3/znasilneni-jako-politikum
 
Lenka Vochocová: Obhajoba mocných mužů
http://www.advojka.cz/archiv/2017/3/obhajoba-mocnych-muzu

 

Foto výstavy na Artwall: Martin Micka

Fotografie výstavy