Anna Beata Háblová: Nevýslovný

Artworks
Exhibition date
-

Anna Beata Háblová - Nevýslovný

Anna Beata Háblová pro galerii Artwall napsala soubor krátkých básní pojednávajících o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování, ale i nedávné ekologické katastrofě na řece Bečvě. Autorka prostřednictvím poezie popisuje nepoetickou realitu ekologické destrukce. Název výstavy „Nevýslovný“ odkazuje ke skutečnosti, že konstatování o ničení přírody, jsou-li opakována stále dokola, začínají pomalu ztrácet svůj význam. Přitom však dopad změn klimatu a devastace krajiny může být v důsledku ekologických katastrof nevýslovně ničivý.

Pokud na řadu nepřijdou činy, ze slov se stanou jen cáry,“ konstatuje autorka. Umělkyně dále dodává: „Poezie je forma, která úspornými prostředky rozestírá více vrstev. Chtěli bychom ji někam zařadit, ale ono to nejde. Básně vystavené v galerii Artwall by mohly být haiku, ale nejsou, mohla by to být textovka bez diakritiky, ale ta to není, mohlo by to být napsané na stroji, ale ani to není pravda. Podobná nejednoznačnost je i nejednoznačností naší budoucnosti.“

Jednotlivá slova psaná strojopisem jsou rozmístěna tak, že jednou tvoří kříž, jindy zas písmena padají nebo přecházejí ve vytečkované, postupně mizející řádky. To podstatné a zároveň nevyslovitelné se odehrává mezi řádky. Na pozadí strohého popisu banálních skutečností evokuje autorka nepředstavitelnou krizi, která může přijít, pokud zůstaneme nečinně přihlížet. Touto netradiční formou se pokouší sdělit nevýslovné a přitom vytrhnout diváky z lhostejnosti vůči budoucnosti životního prostředí i celé naší planety.

Projekt vzešel z otevřené výzvy galerie Artwall nazvané „Návrat k normálu není možný“. Galerie Artwall se ve výzvě zaměřila na téma proměny společnosti po pandemii COVID-19. V kontextu koronavirové krize často slyšíme výzvy, abychom se vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. „Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je zapotřebí využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí. Na to upozorňuje i výstava Nevýslovný na Artwall,“ uvádějí kurátorky galerie Artwall Lenka Kukurová a Zuzana Štefková.

O autorce: Anna Beata Háblová je básnířka, slamerka, architektka, urbanistka, teoretička. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. Publikovala čtyři básnické sbírky a dvě populárně naučné knihy: Města zdí - život a smrt obchodních center (Dokořán, 2017) a Nemísta měst – opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst (Host, 2019). Její básně byly přeloženy do několika evropských jazyků.

Kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

Záštitu nad výstavou převzala radní Hlavního města Prahy Hana Třeštíková.

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7.

Rozšířená verze výstavy bude od 19. 1. do 31. 3. dostupná na www.artbiom.cz

Rozhovor s autorkou od UMA audioguide: https://soundcloud.com/uma-you-make-art/artwall-gallery-nevyslovny-anna…

Záznam z online vernisáže výstavy: https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/740638640191289

 

foto výstavy na Artwall: Martin Micka

 

Fotografie výstavy